På julemarkedet i Helligåndshuset, som Kronjyllands Y´s Men´s Club afholdt i fredags, blev handelen afbrudt i nogle minutter

Årsagen var, at de tre Y´s Men´s klubber i byen ville overrække en donation til fem af de organisationer, som uddeler julehjælp i Randers.
De seneste år har der været penge fra GenBrugen, men den er nu lukket, og derfor måtte klubberne i år finde andre midler. Tilsammen havde de 85.000 kr., som kunne deles ud til det gode formål at give børn og familier en bedre jul. Da Y´s Men klubber ikke selv giver til enkeltpersoner, blev pengene givet til nogle af dem, der i Randers fordeler julehjælp til trængte familier og socialt udsatte.
Det var Niels Erik Nielsen fra Y´s Men´s Club Kronjylland, der havde fornøjelsen at overrække de fem beviser på hver 17.000 kr.
Efter overrækkelsen udtrykte alle fem modtagere en stor tak til Y´s Men´s klubberne. Behovet for hjælp er endnu engang blevet større. Flere end nogensinde har søgt om hjælp til at holde jul. Det er især familier med børn, hvor eneste indtægt er kontanthjælpen, der søger om hjælp.
Kirkens Korshær og Den blå Paraply laver forskellige julearrangementer for enlige, og også der oplever man et stigende behov fra mennesker, der søger varme og samvær.
Y´s Men er organiseret i klubber, der dels har et godt fællesskab og kammeratskab, dels nogle opgaver, der kan samle penge til at gøre noget godt for andre, at gøre en forskel! Y´s Men er en international organisation og støtter derfor både projekter i hele verden, i Danmark og lokalt.