Randers Golf Klubs medlemmer slap med kontingentforhøjelse på 300 kr årligt

Både fremlæggelse af regnskab og budget for næste år fik deltagerne i generalforsamlingen i Randers Golf Klub op af stolene. Det fremgik nemlig af det fremlagte regnskab, at klubben kom ud af sæsonen med et underskud på ca. 350.000 kroner.
Regnskabet og det store underskud fremlagt af Rolf Pedersen blev udsat for en heftig debat på generalforsamlingen, der havde samlet over 100 tilhørere og var henlagt til Fritidscentret.
Der blev fra salen stillet mange spørgsmål til årsagerne, og forklaringerne fra bestyrelsen var, at det drejede sig om bl.a. ekstraordinære omkostninger til tyverisikring, da man har været udsat for en del indbrud, hensættelser til tab på tilgodehavender, manglende green fee-indtægter, ekstra omkostninger til dækning af administrative opgaver samt ekstra ordinære lønomkostninger i forbindelse med omlægning af administration.

Fra 500 til 300 kroner

Men efter en lang debat blev regnskabet godkendt.
Det fremlagte budget for 2018 indeholdt forslag om en kontingentstigning på 500 kr til dækning af de udgifter, der må forventes i det kommende år. Efter en heftig debat om nødvendigheden af forhøjelsen blev der fra salen stillet forslag om en stigning på kroner 300 – et forslag, der blev vedtaget med et lille flertal.
Formand Tom Simonsen fremlagde årets beretning om driften. På den positive side omtaltes nyt par i Restaurant M, som er kommet flot i gang samt, at man nu har 12 boggier til rådighed.
Af større projekter kunne formanden oplyse, at alle ansøgninger om bygning af nyt stort udslagshus er på plads. Byggeriet igangsættes i det nye år.
På negativsiden blev det omtalt, at der gennem det meste af sæsonen har været praktiske problemer med økonomisystemet, som har nødvendiggjort meget manuelt kontrolarbejde. Dette er nu rettet ind med en ekstern bogholder.
Bendt Apollo – formand for medlemsudvalget og husudvalget – rettede en stor tak til de frivillige kaldet De gule Lyn, som gennem hele sæsonen har bidraget til banens drift. Apollo gjorde også opmærksom på, at bygningerne i klubben har jo nået en alder, som nødvendiggør større reparationer i den kommende tid.
Generalforsamlingen genvalgte Tom Simonsen som formand og Brian Rasmussen til bestyrelsen og gav nyvalg til Jonas Blegvad Jensen. Bestyrelsen består desuden af Rolf Pedersen og Bendt Apollo.
Årets spillere blev Lisbeth Rasmussen hos kvinderne, for pigerne var det Sophie Norup, hos herrerne Klaus Bilde Højlund, mens årets juniorspiller blev Kristian Bressum.
Også de frivillige blev hædret, og her løb Svenne Christensen med æren som årets frivillig.