Randers Kommune modtog i april i år et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende TeamKontanthjælp i Ydelseskontoret.

Påbuddet blev givet på grund af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø i teamet.

Forvaltningen sendte den 8. november en redegørelse til Arbejdstilsynet, hvor der redegøres for de tiltag, der er foretaget for at afhjælpe situationen.

Arbejdstilsynet har endnu ikke svaret på redegørelsen, fremgår det af en orientering som Beskæftigelsesudvalget får i dag.