Mændene er i overtal, når det gælder formandsposterne i de 11 udvalg under Randers Byråd.

Således er syv af udvalgsformændene mænd.

De fire kvinder, der er blevet formænd, er Charlotte Broman Mølbæk i Socialudvalget, Ellen Petersen i Beskæftigelsesudvalget, Louise Høeg, der skal stå i spidsen for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget samt Lise Lotte Leervad Larsen i Børn og Ungeudvalget.