På det konstituerende byrådsmøde i sidste uge blev Torben Hansen fra Socialdemokratiet som ventet valgt som borgmester for byrådsperioden 2018-2021. Samtidig besatte byrådet en række formands- og udvalgsposter i den kommende byrådsperiode 

Med det længstsiddende byrådsmedlem for bordenden, Leif Gade fra Socialdemokratiet, blev der budt velkommen til konstituerende møde og valgt borgmester.

Torben Hansen blev valgt som borgmester med 27 stemmer for. Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten undlod at stemme.

Herefter overtog Torben Hansen borgmesterstolen i byrådssalen.

“Tak for valget og den tillid, der vises mig. Den er jeg stolt af. Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til tilliden. Vi er alle her i salen blevet pålagt et ansvar af borgerne. Et ansvar vi har søgt og fået. Tillykke med det til jer alle sammen. Velkommen til et udfordrende, tidsforbrugende hverv med lysende stunder, hvor tilfredsstillelsen, når ting lykkes, er enorm. Vi har alle et ansvar for udvikling af velfærd i hele kommunen og et ansvar for de mange tusinde, dedikerede medarbejdere, der hver dag knokler for at yde omsorg og service og varetage drift, og som gennemfører de mål og visioner, byrådet har vedtaget,” sagde Torben Hansen i sin første tale som borgmester. Herefter takkede han for en god valgkamp og fortsatte:

“Randers Kommune er stedet for politisk debat med gensidig respekt og forståelse, og det er vel netop essensen af et demokrati.”

Byrådet konstituerede sig med 11 udvalg og valg af to viceborgmestre.

Claus Omann Jensen (V) bliver 1. viceborgmester og Fatma Cetinkaya (A) 2. viceborgmester.

Økonomiudvalget:
Formand Torben Hansen, Leif Gade, Steen Bundgaard, Anne Hjortshøj, Claus Omann Jensen (næstformand), Christian Brøns, Anders Buhl-Christensen, Frank Nørgaard og Bjarne Overmark.

Miljø og Teknikudvalget
Formand Frank Nørgaard, næstformand Iben Sønderup (A), Anker Boje, Karen Lagoni, Niels Erik Christensen, Anders Henrik Jensen og Frida Valbjørn Christensen.

Udviklingsudvalget:
Formand Claus Omann Jensen, næstformand Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard, Daniel Madié, Lars Søgaard, Frank Nørgaard og Mogens Nyholm.

Børne- og Familieudvalget:
Formand Anders Buhl-Christensen, næstformand Fatma Cetinkaya, Henning Jensen Nyhuus, Lise Lotte Leervad Larsen, Katrine Fruelund, Niels Erik Christensen og Mogens Nyholm.

Skole- og Uddannelsesudvalget:
Formand Steen Bundgaard, næstformand Christina Kjærsgaard, Lise Lotte Leervad Larsen, Pia Moldt, Charlotte Broman Mølbæk, Anders Henrik Jensen og Bjarne Overmark.

Socialudvalget:
Formand Charlotte Broman Mølbæk, næstformand Katrine Fruelund, Fatma Cetinkaya, Ellen Pedersen, Liselotte Frier Pedersen, Christian Brøns og Kasper Fuhr Christensen.

Omsorgsudvalget:
Formand Leif Gade, næstformand Susanne Nielsen, Liselotte Frier Pedersen, Anne Hjortshøj, Iben Sønderup, Louise Høeg og Kasper Fuhr Christensen.

Beskæftigelsesudvalget:
Formand Ellen Petersen, næstformand Christian Brøns, Fatma Cetinkaya, Anker Boje, Liselotte Frier Pedersen, Nick Zimmermann og Kasper Fuhr Christensen.

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget
Formand Louise Høeg, næstformand Karen Lagoni, Pia Moldt, Daniel Madié, Christina Kjærsgaard, Susanne Nielsen og Mogens Nyholm

Landdistriktsudvalget
Formand Lars Søgaard, næstformand Anne Hjortshøj, Anker Boje, Ellen Petersen, Niels Erik Christensen, Nick Zimmermann og Bjarne Overmark

Børn og Ungeudvalget
Lise Lotte Leervad Larsen (formand), Katrine Fruelund (næstformand). 1. suppleant for Lise Lotte Leervad Larsen er Fatma Cetinkaya og anden suppleant er Lise Lotte Frier Pedersen. 1. suppleant for Katrine Fruelund er Louise Høeg og 2. suppleant er Christian Brøns.

To nye udvalg
Som det fremgår, får Randers Kommune to nye politiske udvalg, ligesom der bliver ændret i opgavefordelingen mellem flere af de øvrige udvalg.

Det vedtog Randers Byråd på et ekstraordinært møde 5. december med 25 stemmer for og to imod. Imod stemte Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen. Daniel Madié, Jens Laursen og Kim Kristensen deltog ikke i mødet

På mødet behandlede byrådet for anden gang den styrelsesvedtægt, der skal gælde, når det ny Randers Byråd træder til fra nytår. Styrelsesvedtægten fastlægger byrådets grundlæggende spilleregler og kommunens politiske organisering.

Med byrådets vedtagelse af den ny styrelsesvedtægt bliver der oprettet et nyt Udviklingsudvalg, der skal bidrage til at sætte fokus på de mange udviklingsprojekter i Randers Kommune. Derudover bliver Børn- og Skoleområdet opdelt i to udvalg, nemlig Skole- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Ændringen af en kommunes styrelsesvedtægt skal ifølge reglerne behandles på to byrådsmøder med højst seks hverdages mellemrum. Første gang sagen blev behandlet var den 27. november og byrådets 2. behandling var således den 5. december.