Der er ingen tvivl om, at Torben Hansen vil have løftet velfærden i kommunen. Socialdemokraternes motto er ”Samarbejde om velfærd” – og det er et samlet byråd, der skal stå i spidsen for den mission

”Vores slogan om samarbejde om velfærd, var noget borgerne kunne se sig selv i. Derfor var det også os, der fik det bedste valg. Men at det gik så godt, havde jeg slet ikke turde håbe på. Det viser bare, at borgerne vil det samme som os. Men det er ikke god gammel socialdemokratisk politik. Jeg synes faktisk, det er ret progressivt”, siger Torben Hansen.

Det første punkt på Torben Hansens dagsorden er folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelsen.

”Der er for mange unge i Randers, der ikke får en uddannelse. Det skal vi have lavet om på. Vi skal have øget fokus på de to områder, og det er også derfor vi har oprettet et nyt udvalg, der skal tage sig af det område. Vi ligger i den dårlige ende i region Midtjylland, selvom vi ikke ligger dårligst. Så vi kan og skal have rettet op på det. Det andet punkt vi skal koncentrere os om, er de ældre og så skal vi have kigget på infrastrukturen og den kollektive trafik. Jeg tager selv bussen. Den kører faktisk fire gange i timen, hvorfra jeg bor og holder her udenfor Laksetorvet. Det kan da ikke være nemmere, vel.”

Han har også, når han har snakket med erhvervslivet, oplevet at den kollektive trafik eller mangel på samme er en af de helt store udfordringer for virksomhederne, så deres medarbejdere kan komme på job. Det skal der kigges på, mener han.

Et andet område – et område der slet ikke var fokus på i valgkampen – er den grønne linje.

”Her skal vi have kigget på, hvordan vi kan få flere skønne naturområder i vores allerede smukke kommune. Randers ligger jo fantastisk med Gudenåen, skove, fjord og enge – blandt andet Vorup Enge, som folk holder meget af. Det skal vi gerne have udvidet, så der bliver endnu flere muligheder for borgerne til at komme ud i naturen. Og så skal vi se på, hvordan vi kan spare på energien. Men det bliver ikke nemt, ligesom det heller ikke bliver nemt med hensyn til den kollektive trafik eller infrastrukturen. Det er derfor jeg mener, at det er så vigtigt, at vi bredt i byrådet kan blive enige om løsninger, der er bedst for kommunens knap 100.000 indbyggere”, siger Torben Hansen.

Politikerne skal til samtale
Det er også derfor han indleder sin borgmesterperiode med at inviterer hver enkelt folkevalgt politiker. Han vil indkalde dem til uformelle samtaler på sit nye kontor. Her vil han snakke om vigtigheden i at indgå brede forlig, for alle er valgt for kommunen og alle er valgt til at ville de bedste løsninger for borgerne. Derfor mener Torben Hansen også at man skal arbejde hen imod det.

”Og det mener jeg er grundstenen i et demokrati. At man forsøger at nå til bred enighed for alles bedste”, siger han.

Han synes, at valgkampen har været saglig, og der har været mange gode debatter.

“Selvfølgelig er der uenigheder, men vi skal bøje os ind mod hinanden for at nå de brede kompromisser. Det er eksistentielt i ethvert demokrati, at man er klar til at gå på kompromis. Vejen til et godt samfund er brolagt med kompromisser”, pointerer Torben Hansen.

“Vi skal finde ordentlige arbejdsformer – jeg ved, at folk har visioner, men vi skal tænke i helheder. Det vil jeg pointerer overfor politikerne”.

Udover samtalerne bliver der arrangeret et visionsseminar, for at skabe fælles oplevelser blandt politikerne.

“Vi har alle et fælles ansvar i det, vi stiller op til et kommunalvalg. Du har fået et ansvar og på tager dig et, i det øjeblik du bliver valgt. Vi har fire år, så det er med at komme godt fra start”, siger Torben Hansen.

Hellere lokalt
Torben Hansens valg af lokalpolitik frem for landspolitik er et helt bevidst tilvalg.

“Men der er mange af mine kollegaer på Christiansborg, der slet ikke forstår mig. Jeg synes derimod, at det er mere tilfredsstillende med lokalpolitik. Her ser du resultaterne hurtigere – du kommer mere i berøring med befolkningen og medarbedjerne – det er mere hands-on arbejde for mig. Men jeg har stadig bevaret kontakten til Christiansborg. Her kan Randers drage nytte af det netværk jeg gennem årene har bygget op på Christiansborg, men også i styrelser og ministerier”, forklarer han.

Torben Hanen tog en master i MPA i sommer og det er stort set fortalt en politikeruddannelse. MPA omfatter organisation og ledelse, økonomi og politologi.
Torben gik på Hobrovejens Skole i sine unge år og derefter på Randers Statsskole. Derefter arbejdede han på en møbelfabrik.

”Jeg var der ét år og kunne faktisk rigtig godt li det. Men jeg blev lærer i stedet for”, fortæller Torben Hansen.

Han har undervist på Teknisk skole i en del år – hovedsagelig i matematik. Han er gift med Anne Marie og har tre børn, hvoraf den ældste er flyttet hjemmefra.

Det er anden gang Torben Hansen sidder i Randers Byråd. Efter to perioder først i 90´erne, kom en tid med travlt folketingsarbejde. Torben var miljøordfører i ni år sammenlagt, derfor uden arbejdsmarkedsordfører og energiordfører. Ved valget i 2013 kom han tilbage til lokalpolitik.