Så er det nu at kommunens godt 12.000 unge i alderen 15-25 år skal ud af busken

I uge fem skal der være valg til en ny periode i det lokale ungeråd. Interesserede kandidater kan tilmelde sig inden 21. januar.

Randers kommune fik i 2016 et nyt ungeråd. Formålet med rådet er at engagere unge i demokratiet og give lokale unge en stemme i samfundsdebatten om forhold, der vedrører dem selv. Ideen til Ungerådet Randers kommer fra byrådet, der ser et lokalt ungeråd som en vigtig sparringspartner, når det handler om beslutninger, der vedrører unge. Byrådet sender derfor sager i høring hos Ungerådet, ligesom Ungerådet på den anden side kan bede politikerne i byrådet om at se på en konkret sag.

I den foregående periode har Ungerådet blandt andet haft fokus på muligheden for at forbedre busforbindelserne til og fra Randers. Derudover har rådet vendt debatten om ungeboliger og har engageret sig i debatterne om idrætsfaciliteter. Ungerådet har også gennem de sidste to år sat deres præg på Randers Ugen ved at arrangere større koncerter og fester for unge.

Selv definere opgaver
”Det har været en stor ære og til megen fornøjelse at være en del af arbejdet i Ungerådet Randers,” udtaler Michelle Linde, der har været formand for rådet de sidste to år. Hun fortsætter:

”Vi har fået skabt et fælles fundament, hvorigennem det er muligt at lave forskellige tiltag for unge i kommunen.  Samtidig har vi etableret et ungeråd, der er respekteret af de voksne politikere i byrådet. Nu leder vi efter unge kandidater, der er klar til at gå ind i arbejdet for en ny to årig periode”.

Michelle Linde forklarer, at det nye ungeråd i praksis selv skal definere deres opgaver. Alligevel er der projekter, som hun håber, at det nyvalgte ungeråd vil arbejde videre med.

”Vores største bedrift i de foregående år har nok været at få skabt en yngre profil på Randers Ugen. Et arbejde som jeg naturligvis forventer, at det nye ungeråd vil arbejde videre med. For os medlemmer af det nuværende råd har vi også haft en drøm om et mere aktivt ungemiljø i Randers kommune. Personligt ser jeg gerne, at vi får et ungehus, hvor der udover det sociale også vil være muligheden for at modtage lektiehjælp. Vi i det nuværende Ungeråd vil gerne have ungehuset til at være et fundament for et bredt og velfungerende samarbejde mellem de forskellige unge mennesker i Randers”.

Til og med 21. januar kan alle i Randers kommune, der er født mellem 05.02.1993 og 04.02.2003, stille op som kandidat til Ungerådet Randers. Der er plads til 15 medlemmer og fire suppleanter i rådet.

Fakta
Interesserede kandidater kan oprette en profil på hjemmesiden www.ungevalg.dk. Selve valget til Ungerådet forgår på den samme hjemmeside. Såfremt mere end 15 kandidater melder sig til rådet bliver der valg i perioden 29. januar til og med 4. februar.

Alle unge i Randers Kommune mellem 15 og 25 år kan stemme ved at logge sig ind på hjemmesiden med CPR-nummer.