Vorup-venner har bidraget med fem mio kroner i de første 40 år

Vorup FB’s Fodboldvenner, der på fredag 12. januar markerer de første 40 år med reception på Ulvehøj, har bidraget godt til en fornuftig økonomi i klubbens fodboldafdeling. Således har man her ved 40 års-jubilæet regnet ud, at vennerne i løbet af de 40 år har bidraget med fem mio kroner.

Men fodboldvennerne derude på ”Højen” koncentrerer sig om andet end blot at spytte penge i kassen. ”Vi er også socialt bevidste og er vort sociale ansvar bevidst,” siger Torben Overgaard, der på anden periode er formand for vennerne. Han og vennerne har stiftet en fond – “Fodbold for alle.”

”Vi kan ikke bare passivt se på, at drenge, der gerne vil spille fodbold, afskæres fra det, fordi de kommer fra ikke så ressource- og økonomisk stærke familier,” siger Torben Overgaard, der i 2017 gav støtte til 11 drenge.

”Det handler bl.a. om træningstøj og støvler, som vi hjalp med, ligesom de 11 pågældende fik frit kontingent og kunne søge om tilskud til eller hel betaling af deltagelse på træningsophold og lignende,” siger Torben Overgaard, der får hjælp af sponsorer til projektet, men også sørger for at søsætte indtægtsgivende aktiviteter såsom salg af kalendere og Sankt Hans-arrangement.

”Det er dejligt at se, når noget som dette lykkes. At se glade drenge spille fodbold – drenge, der normalt ikke ville have mulighed for det grundet manglende økonomi og andre årsager. Det er sådanne unge, vi skal sørge for at aktivere. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men jeg har en ide og teori om, at den form for aktivitet er medvirkende til, at der aldrig er problemer med de unge i Vorup-området,” siger Torben Overgaard.

Foruden at støtte de, der har behov for hjælp, har Vennerne også i de sidste par år hvert år støttet fodboldafdelingen med ca. 160.000 kroner. Vennerne består af 110 medlemmer, og det glæder Overgaard, at man har fået fat i de unge. ”Således er både Kian Christensen og Michael Lehm, der fortsat begge er aktive på vort førstehold, begge i bestyrelsen,” siger formand Overgaard.

Foruden de tre ovennævnte består bestyrelsen desuden af kasserer Peter Langhof Jensen og John Balle. Generalforsamlingen 2018 er berammet til fredag 2. februar.

RECEPTION
Foreningen, der blev stiftet 3. januar 1978, markerer 40 års jubilæet med en reception fredag 12. januar 15.00-18.00 i selskabslokalet på Ulvehøj. Der vil blive serveret lidt til maven og halsen. Fodboldvennernes aktiviteter gennem de 40 år kan læses i et jubilæumsskrift på www.vorupfb-fodboldvenner

 

STORT OG SMÅT FRA DE 40 ÅR

Formålet
Vorup FB’s Fodboldvenner blev stiftet med det formål at skaffe kapital, så klubbens førstehold fik et økonomisk grundlag med oprykning til højere rækker for øje. Den første bestyrelse bestod af Bjarne Kristensen, John Blumensaat, Aage Martinussen, Steffen Nielsen og Poul ”Knopøre” Jensen.

Countryteltet
I de 40 år har flere tiltag været med til at sikre. at, der kunne udloddes penge til afdelingerne. ”Guldægget” var countryteltet, der i ”velmagtsdagene” gav store overskud. Countryteltets opstart var Randersugen1992, hvor der blev søgt om kommunal underskudsgaranti på kr. 20.000.

Budgettet anslog indtægter på kr. 150.000 og udgifter på kr. 136.000.
Slutfacit blev meget bedre, da Countryteltet i 1992 gav et overskud på kr. 79.380 kr.
De største tilskud til afdelingerne var i regnskabsåret 2006-07, hvor overskuddet var på godt kr. 300.000, så der det år kunne udloddes kr. 365.325,00.
I 2000-2001 var der rekordomsætning med indtægter på 879.209 og overskud kr. 211.732.
Året 2010 var et ”katastrofeår” for ”Vennerne”, idet Countryteltet gav et underskud på mere end kr. 300.000.

Hvad er pengene brugt til?
Der er ansøgt om tilskud lige fra frimærker, kuverter, buskort, bilordninger, buskørsel, kontingenter, udgifter til fysioterapeuter, spilletøj, fodboldstøvler, trænerlønninger, træningsture i både indland og udland m.v.

I 1994 sendte dameafdelingen en ansøgning om 10 stk. 10-tursbuskort i foråret og 15 stk. turbuskort i efteråret. Hvert buskort kostede kr. 65-70.