Det nye børne- og familieudvalg i Randers Kommune får i dag en orientering om Regeringens dagtilbudsudspil fra 2017, hvor der er fokus på, hvordan der kan skabes mere trivsel og læring for alle børn i dagtilbud.

En lang række af initiativerne i udspillet arbejdes der allerede med i Randers Kommune i dag.

Blandt de indsatser i udspillet, som der ikke arbejdes med i kommunen, er bedre vilkår for private leverandører og kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider.