Det kommer til at larme, når Banedanmark om kort tid går i gang med at rive to broer i Randers ned.

De to vejbærende broer over Viborgvej og Parkboulevarden rives ned i forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Aalborg.

Arbejdet står på fra den 30. januar til slutningen af maj 2019.

I et brev til naboerne gør Banedanmark opmærksom på støjgenerne.

Selve nedrivningen samt ramning af spuns til støttevægge i forbindelse med opførelse af de nye broer er meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.