Patienter er generelt tilfredse med deres behandling i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers.

Det viser en ny undersøgelse, der dog også peger på, at personalet kan blive bedre til at informere om ventetid og tilbyde smertelindring.

I undersøgelsen vurderer patienterne Akutmodtagelsen på landsgennemsnittet i 12 ud af 18 spørgsmål men under gennemsnittet i de sidste seks spørgsmål.

Det er særligt ved spørgsmål til ventetid og information af ventetid, at patienterne vurderer Akutmodtagelsen under gennemsnittet.