Fællesskabet er afgørende, hvis børn skal trives og have en god hverdag. Randers Kommune har netop fået bevilget 11,6 millioner kroner til et projekt

Et projekt der  skal øge trivslen hos børnene i de kommunale vuggestuer, børnehaver og skoler.

Under projekt-titlen “En tidlig og styrket forebyggelsesindsats i Randers Kommune”, har PPR i Randers Kommune fået bevilget 11,6 millioner kroner fra en pulje under Socialstyrelsen.

Projektet, som løber over de næste tre år, har som overordnet formål at skabe øget trivsel hos børnene i de kommunale institutioner og skoler. Tanken er, at børnene skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og udviklende læringsmiljøer. Fokus skal flyttes fra indsatser der griber ind når der opstår problemer hos det enkelte barn. I stedet skal der være mere forebyggende indsats langt tidligere i problemudviklingen.

Noget af det vigtigste for et barns trivsel er, at det oplever fællesskab og der er dokumentation for, at gode fællesskaber medvirker til at skabe gode børneliv.

Fællesskab er nøglen til trivsel
I puljeansøgningen citerer medarbejderne fra Randers Kommunes PPR psykolog Susan Hart: “Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, som skal afgøre, om det kan inkluderes, men en egenskab ved fællesskabet, og det stiller store krav til fællesskabet og især til de voksne, som leder det og har ansvaret for dets kvalitet.”

På baggrund af den tankegang er projektets aktiviteter i projektet valgt ud fra et fokus på hele børnegrupper og skoleklasser, hvor både børnene og de voksne omkring børnene inddrages i arbejdet med at skabe rammerne for det gode fællesskab.

PPR, som er kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning, vil blive inddraget inddraget tidligere i samarbejdet med lærere og pædagoger i dagtilbud og skoler. Samtidig vil PPR få en mere aktiv rolle tidligere i forløbet, end det er tilfældet i dag.

To skoler – i første omgang
Dorte Pagter er konstitueret leder af PPR i Randers Kommune. Hun er rigtig glad for, at ansøgningen er gået igennem, og at en tidligere og mere forebyggende indsats kan prøves af:

“Det her giver os mulighed for at afprøve og udvide indsatser til udsatte og sårbare børn i højere grad end nu. Dermed kan vi hjælpe med til at forebygge, at de får behov for yderligere støtte senere hen,” siger Dorte Pagter og fortsætter:

“Der er både tale om et tættere samarbejde med skoler og dagtilbud og om konkrete indsatser til børn og familier.”

Indtil videre omfatter projektet Rismølleskolen og Søndermarkskolen og de omkringliggende dagtilbud, men i løbet af projektperioden bliver samarbejdet udvidet til flere skoler og dagtilbud.