Som en del af en veteranstrategi, som Randers byråd vedtog i efteråret, blev det besluttet, at kommunen skal have en fuldtidsansat veterankoordinator.

Valget faldt på Thit Gaarskjær Jørgensen, som nu er tiltrådt i sin nye stilling.

Thit Gaarskjær Jørgensen er selv veteran.

Hendes opgave bliver at implementere Randers Kommunes veteranstrategi.  Det betyder blandt andet, at Thit skal sikre veteranderne større anerkendelse og en oplevelse af større tilgængelighed og sammenhæng i kontakten med Randers Kommune.