Hvis Randers Kommune skal opnå målsætningen med blot 5 % daglige rygere i 2025, er der behov for at vurdere den gældende rygepolitik og se på, om der er behov for justeringer.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en undersøgelse blandt MED-udvalgene.

Undersøgelsen skal danne grundlag for Sundhedsudvalgets stillingtagen til, om der skal arbejdes mod en stramning af Randers Kommunes rygepolitik hen i mod ingen rygning i arbejdstiden.

Flere kommuner arbejder mod at indføre røgfri arbejdstid.