Zandra Møller bruger sin psykiske sårbarhed til at hjælpe andre. Og det har givet hende en helt anden mening i livet, som har budt på masser af angst og personlighedsforstyrrelse

I Psykiatriens Hus – der åbnede i maj 2016 – har man gennem de sidste halvandet år brugt Recovery-undervisning, til psykisk sårbare, pårørende og fagpersonale, til at komme længere med viden om livet som psykisk sårbar i en til stadighed mere travl verden. Men også en verden der er ved at få øjnene op for, at det er ok at være psykisk sårbar.

Recovery tanken bygger på fire kerneværdier, der er bærende for en enkeltes muligheder for en succesfuld recoveryproces – altså processen med at komme sig.

Dette er ikke en proces som Zandra Møller har været igennem på Psykiatriens hus, men hos Lokalpsykiatrien i Randers. Hendes recoveryproces har været lang, før hun kendte til Psykiatriens Hus. I Psykiatriens Hus faldt hun over muligheden for at komme videre i sit liv og muligheden for at finde mening med tilværelsen og bruge sig selv og sine diagnoser så også andre kunne lære af dem.

“Jeg nåede aldrig at blive bruger af stedet her – i stedet søgte jeg ind på uddannelsen til Peer underviser, fordi jeg har en diagnose og tidligere har været i behandling i psykiatrien”, fortæller Zandra Møller.

“Det her giver mening – jeg bruger min erfaring til også at arbejde med mig selv og til nytte og gavn for andre. Jeg er er noget – ikke på trods, men på grund af min psykiske sårbarhed. Noget som både pårørende, fagpersonale og brugere kan få gavn af. Jeg kan mærke, at det at undervise hjælper. Jeg har fået nyt perspektiv og tingene er ligesom faldt på plads, og det giver mening at bruge mig selv og min egen historie i undervisningen – jeg behøver ikke lægge skjul på, hvem jeg er, og hvad jeg har været igennem”, fortæller hun.

Zandra Møller har kun kort haft et almindeligt arbejde som kontorassistent. Ellers er hun uddannet gastronomassistent og har næsten færdiggjort en bachelor i sociologi.

“Jeg ville egentlig have læst psykologi, men det kunne jeg ikke med min tilstand, så jeg valgte sociologi. Så det er noget, jeg kan bruge i mit arbejde med at undervise andre. Jeg kan lide at formidle, og jeg oplever at jeg er god til det. Folk kan bruge det jeg kommer med og kan spejle sig i det”, fortæller hun.

Angst kan tøjles
Det kan være svært at klare en almindelig hverdag, hvis man lide af angst og personlighedsforstyrrelse som Zandra. Det er også derfor hun ikke kunne gennemføre sin sociologuddannelse.

Hendes angst har hun lært at styre. I dag bliver hun ikke bange for de symptomer, der kan komme – symptomer som hjertebanken, svedeture, panik, besværlig vejrtrækning og rysten.

“I dag kommer angsten, hvis jeg presser mig selv for meget. Så jeg bruger det som en indikator på, at jeg skal passe på mig selv. Det er svært at sætte andre ord på, hvorimod en konkret fobi er til at  tage at føle på. Min angst er mere diffus – det er en generel følelse”, fortæller hun.

Hun er ikke i tvivl om at hendes undervisning i Psykiatriens Hus, er med til at holde styr på diagnoserne og holde dem i skak.

“I starten var jeg jo meget skræmt af mine angstanfald, men nu bruger jeg det som et redskab, til hvornår noget går over mine grænser. Jeg har lært, at det ikke er farligt”, pointerer hun.

Zandra blev ansat i fleksjob i Psykiatriens Hus i september efter fire måneders kursus. Derud over har hun taget en overbygning på otte uger. Hermed var hun klar til at undervise på lige fod med fagpersonalet. Hun arbejder ni timer om ugen.

“Jeg står side om side med fagpersonale, og vi kan så i fællesskab undervise deltagerne i for eksempel i energiregnskab. Det er et fag, hvor du lærer at håndtere dine energier og bruge dem rigtig i hverdagen. Når man er psykisk sårbar, skal man forvalte sin energi på den helt rigtige måde, for ikke at overbelaste sig selv. Her kan jeg med min erfaring, og i samarbejde med en fagperson, formidle de helt rigtige værktøjer videre. Undervisningen supplere hinanden godt på kryds og tværs. De pårørende og fagpersonen kan få noget ud af de erfaringer jeg fortæller om – ligesom de psykisk sårbare også kan få noget ud af det som fagpersonerne underviser i. Så at vi står to ved siden af hinanden, er en kæmpe styrke”, fortæller Zandra.

Faglighed
Derfor mener afdelingsleder Lene Bruhn Christensen, at de ansatte har en spændende udfordring i samarbejde med de nyuddannede Peer-medarbejdere, da det er en helt ny faglighed og ny kultur.

“Det er et mål, at vi skal være flere Peer-medarbejdere end de fem, vi har i dag. Det er ansat på overenskomst. Det er jo netop, fordi at vi kombinerer undervisningen med både en Peer og en fagperson, at tingene hænger sammen og lykkes”, siger hun.

Peer og Recovery kører som et projekt frem til midten af 2018, men det er Lenes håb, at man kan fortsætte derefter. “Der er stor politisk opbakning til projektet, og det er min forhåbning at dette er blivende”, siger hun.

Randers har et samarbejde med både Aarhus og Viborg om netop dette Recoveryarbejde og Peer-medarbejdere og det ser ud til at fremtiden tegner lys for projektet. Et projekt, hvor Peer-undervisere også bliver en integreret del af det omgivende samfund.

“Du kan sagtens bruge en Peer-medarbejder ude i det private erhvervsliv også. Der er i dag større åbenhed overfor psykisk sårbarhed, og derfor vil det også være nyttigt, at man for eksempel på en arbejdsplads kunne få en Peer-medarbejder ud for at fortælle om problematikken i det at være psykisk sårbar. Ved at man inddrager Peer i det private og ikke kun indenfor psykiatrien, kan man nedbryde nogle barriere og åbne for muligheden for at nå bredere ud”, siger Lene Bruhn Christensen.

Hendes håb er, et Peer-medarbejdere bliver en del af arbejdsstyrken indenfor relevante området.

Fakta
I Psykiatriens Hus i Recoveryprogrammet underviser Peer-medarbejdere og fagpersoner side om side i blandt andet “Recovery – Værdier i hverdagen”, “Recovery i Samskabelse”, “Egne styrker og ressourcer”, “Kontakt og kommunikation”; “Kropssprog”, “Adfærdsnormer” og “Mening”, “Empowerment”.

Recoveryundervisning er både på pårørende, fagpersoner og psykisk sårbare. Undervisningen er gratis.

Man kan følge Recoveryskolen på facebook.