2017 blev endnu et godt år for Randers Havn, hvor fremgangen lød på 11 procent mere gods.

Ekstra 100.000 ton gods kom ind over havnen i 2017.

Dermed nåede man samlet op på 1,2 mio. ton.

”Det bekræfter bare, at strategien om at udvide havnen, som er udstukket af såvel byråd som bestyrelse, er den rigtige, ” lyder det fra formanden for Randers Havns bestyrelse, Daniel Madié.

Randers Havn genererer 2.400 arbejdspladser.