Patienter skal ikke længere møde latinske navne, når de møder op til behandling eller åbner et brev fra Regionshospitalet Randers.

Hospitalet omdøber nu afdelingsnavne til mere forståelige navne og indfører samtidig ny vejvisning på hospitalet pr. 31. januar.

“Det drejer sig ganske enkelt om at gøre Regionshospital Randers så borgervenligt som muligt,” siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.