Randers Kommunes udviklingsudvalg behandlede onsdag en række scenarier for en ny placering af busterminalen. På mødet blev det besluttet at indstille til byrådet, at by- og regionalbusser fortsat skal have et fælles mødested og, at det skal ligge på enten den nuværende placering eller på Gasværksgrunden. Indstillingen skal nu behandles i økonomiudvalget, inden byrådet skal tage stilling til sagen

Hvad skal der ske med busterminalen? Det spørgsmål er byrådspolitikerne i Randers lige nu i fuld gang med at tage stilling til.

Onsdag blev spørgsmålet således behandlet i udviklingsudvalget, og her blev det besluttet at indstille til byrådet, at by- og regionalbusserne fortsat skal have et mødested enten på den nuværende placering eller på Gasværksgrunden.

“Udviklingsudvalget lægger vægt på, at både bybusser og regionale busser i fremtiden har en form for terminal eller fællesstoppested. Det er vigtigt, at der er et sted i byen, som betjenes af så godt som alle busser således, at man kan skifte bus på en god og effektiv måde,” siger Claus Omann Jensen, der er formand for udviklingsudvalget.

Fordele og ulemper bliver undersøgt
Udviklingsudvalgets indstilling skal nu behandles i økonomiudvalget, inden byrådet skal tage stilling til sagen.

I forhold til en placering af busterminalen på samme sted som i dag vil forvaltningen også undersøge, om det er muligt at reducere busterminalens pladsbehov ved, at busserne får endestation og depot på Gasværksgrunden eller Toldbodgade. Endelig har udviklingsudvalget bedt forvaltningen om at undersøge, hvor mange omstigninger, der er mellem by-, regionalbusser og tog sådan, at den endelige beslutning om placering af busterminalen bliver kvalificeret yderligere.

Undervejs i forvaltningens undersøgelse vil centrale aktører blive hørt, ligesom borgere vil blive informeret løbende om arbejdet. Når mulighederne er undersøgt nærmere vil der blive gennemført egentlig borgerinddragelse.

Ny busterminal skal give plads til at få byen til vandet
Årsagen til, at busterminalens fremtidige placering er i spil er, at området har en strategisk vigtig placering i forhold til at få byen åbnet mod vandet. Derfor besluttede byrådet i november, at området, hvis det skal ændres, skal ændres til en åben bymæssig bebyggelse. Der har også været snak om at ændre området til et lukket butikscenter, men den ide er blevet afvist og bliver ikke til noget.

Hvis der skal realiseres byudvikling på arealet betyder det, at busterminalen ikke kan fortsætte i sin nuværende form. Derfor er spørgsmålet om, hvad der skal ske med busterminalen kommet i spil – og det er ikke nogen nem beslutning. Hver dag stiger cirka 8000 mennesker på en bus på busterminalen, og på de mest travle tidspunkter er der 30 busser på terminalen.

Borgmester Torben Hansen er også meget optaget af sagen.

“Det er vigtigt, at vi får mulighed for at udvikle byen på den nuværende busterminal for at sammenbinde byen og vandet. Netop dette areal ligger lige i hjertet af vores by, og det er her sammenhængen mellem vores charmerende gamle midtby og de nye spændende udviklingsområder ved vandet kan skabes. Jeg ser frem til, at vi behandler sagen i økonomiudvalget og byrådet og glæder mig til, at vi i løbet af foråret forhåbentlig har et materiale, som vi kan drøfte med borgerne” siger Torben Hansen.

Med udviklingsudvalgets behandling af de mulige scenarier for en placering af busterminalen, er første skridt nu taget. Men forude venter fortsat politiske debatter med inddragelse af borgere og andre interessenter inden den endelige beslutning om busterminalens fremtid bliver taget.

“For at skabe plads til byudvikling skal vi have afklaret mulighederne for at begrænse det areal, der skal bruges til busser i området mest muligt. Og her er det selvfølgelig vigtigt, at vi får undersøgt scenarierne grundigt og har god debat i byen inden byrådet skal træffe den endelige beslutning.” siger Claus Omann Jensen.