Har mistet lille mio i sponsorindtægt – og mangler 1.4 mio for at nå i mål

 

”Åh de penge….”

Kan de samstemmende sige i Randers FC, Randers HK og nu også Randers HH. Mens FC og HK tilsyneladende klarer sig trods svigtende indtægter (FC primært grundet manglende placerings- og tv-indtægter) er Randers HH i større problemer efter nedrykningen fra ligaen efter blot én sæson i landets bedste række. Nærliggende løsninger kunne enten være at dreje nøglen eller at sænke ambitionsniveauet.

I forhold til sæsonen i ligaen, har HH mistet en række samarbejdspartnere og dermed også en sponsorindtægt på en lille million. Det gør naturligvis ondt, og rent budgetmæssigt havde bestyrelsen ikke kalkuleret med så stor en sponsorafgang.

Og nu melder man så i en pressemeddelelse ud, at man mangler 1.4 mio kroner her og nu for at nå økonomisk sikkert i havn i denne sæson, der meget gerne skulle resultere i tilbagevenden til ligaen – en tilbagevenden, der dog ikke synes umiddelbart klar eller oplagt.

Efter nedrykningen fra ligaen i foråret 2017, var ambitionen klar: Randers Herre Håndbold skal tilbage i ligaen igen – gerne i første forsøg. Et højt profileret trænerteam bestående af Jan Paulsen og den spillende assistenttræner, Henrik Hansen, blev hentet til Randers og fik tilført spillere, som var udset til at fuldføre missionen.
Ved siden af fik HH mere tyngde administrationsmæssigt ved ansættelsen af Bo Christensen som administrationschef og Thomas Hvid Jakobsen som direktør.

HH-direktøren erkender, at der er problemer.

”Pengene skal findes, og vi arbejder på flere områder, men desværre er vi ikke stødt på ”rige onkler…”

Thomas Hvid Jacobsen og HH-ledelsen arbejder på kort sigt på at lukke hullet og på længere sigt på at nå til enighed om på hvilket blus, man skal køre.

 

 

Dreje nøglen eller dæmpe ambitionerne

Direkte adspurgt om konsekvenserne, hvis man ikke får lukket de økonomiske huller via øgede sponsorbidrag på mere end en million kroner, peger Thomas Hvid Jacobsen på flere muligheder.

”Der er flere løsninger. Jo, i yderste konsekvens er det at dreje nøglen, men man kunne også vælge at sænke ambitionsniveauet. Måske meldte man for hårdt ud, da man gjorde klart, at man skulle tilbage i ligaen i første hug,” siger Thomas Hvid Jacobsen og peger så på det svære i at disponere for en kommende sæson, når man ikke ved, om man har status af liga- eller 1. divisionshold.

”Vi har mistet godt en mio i sponsorindtægter, Men det vidste man ikke, da man ansatte Jan Paulsen som træner og Henrik Hansen som assistent,” forklarer Thomas Hvid Jacobsen den sportslige succes og økonomiske satsning ved at ansætte de to med garanti ikke helt billige styrmænd til at få HH-skuden tilbage i ligaen.
Hård konkurrence

 

I HH troede man på, at væksten på salgssiden kunne fortsætte i ligatempo. Halvvejs i sæsonen kan man konstatere, at væksten er fortsat, men ikke i den ønskede takt. Så hjælper det jo heller ikke, at man ikke har fundet én eller flere hovedsponsorer.
”Vi har været i kontakt med mange virksomheder i Randers og omegn, men resultatet af arbejdet har ikke været tilstrækkeligt,” siger HH-bestyrelsesformand Brian Knudsen.

”Vi er i en meget hård konkurrence med andre sportsklubber og kulturinstitutioner, og så er tiden en konkurrent, for mange erhvervsfolk tilkendegiver, at de er interesserede, men at de mangler tiden til at gå aktivt ind i et sponsorat.

Et af målene før sæsonen var at finde en hovedsponsor eller to i lokalområdet, men den mission er endnu ikke lykkedes.

”Indtil der er balance mellem indtægter og udgifter, er der akut behov for finansiering. Det er første skridt. Andet skridt er at få budgettet på plads for de næste sæsoner, så vi kan sikre et langsigtet fundament. Budgettet for den kommende sæson vil blive lagt, så det stemmer overens med vore nuværende salgsbudgetter, og af forsigtighedshensyn budgetterer vi ikke med en eventuel plads i 888Ligaen,” fastslår direktør Thomas Hvid Jakobsen

”Rent sportsligt skal vi også tilpasse os til det nye budget for næste sæson, og det kan komme til at betyde, at færre spillere vil være på kontrakt. Der er en stor forskel på at være med i toppen af 1. division og at spille i ligaen. I denne sæson har vi allerede givet debut til to U18-spillere, og det kan godt udvides til næste sæson….”