I et internationalt samarbejde skal Teaterskolen Kastali’a lære de unge noget om at tage de rigtige valg i livet for at undgå afhængighed

Onsdag og torsdag 31. januar og 1. februar er Teaterskolen Kastali’a værter for et internationalt møde med gæster fra seks forskellige lande: Slovenien, Italien, Spanien, Irland, Polen og Danmark. Anledningen er det europæiske CHOICE projekt, der handler om, hvordan vi med drama kan forebygge unges afhængighed af internet, online spil og stofmisbrug.

“CHOICE projektet er et uformelt læringskoncept for unge i alderen fra 13 – 18 år, som tilbydes til skoler. Projektet handler om, hvordan man får unge til at lave de rigtige valg i livet, og de udenlandske samarbejdspartnere gæster nu Randers for at planlægge projektets kommende faser”, fortæller den danske projektkoordinator Anja Aabenhus.

Ifølge europæiske eksperter er der et stigende antal af unge europæere, der begynder at udvikle afhængighedsbaserede livsstile. Og EU definerer nu ’afhængighed’ som en af de største sociale udfordringer Europas ungdom står overfor.

“Derfor er det yderst vigtigt at forstå, hvad det er for situationer i unges liv, der kan føre dem ud i afhængighed, og vi må træne dem i, hvordan de kan lave deres egne valg, og undgå situationer, der kan lede dem ud i et misbrug”, siger Anja Aabenhus.

“De unge er også nødt til at forstå, hvilken indflydelse afhængighed kan have på deres liv, og hvordan de kan støtte deres venner”.

Undervisningskoncept
Når de tre forskellige afhængigheder af internet, online spil og stofmisbrug er forbundet i CHOICE projektet, er det fordi hjerneforskningen viser, at det er nogle af de samme processer, der sker i vores hjernes belønningscenter. Når dopaminvirkningen øges, får det os til at føle os veltilpasse og glade og disse behagelige følelser motiverer os til at vælge den samme handling igen og igen, hvilket let kan fører til afhængighed.

Efter et analysearbejde af målgruppen i alle seks involverede lande, har Teaterskolen Kastali’a udviklet et undervisningskoncept – en øvelsesmanual, der træner de unge i større selvbevidsthed og selvværd, relationer, emotionel bevidsthed og empati ved hjælp af drama øvelser.

”Vi tror på, at den teatralske indgangsvinkel kan give de unge en følelsesmæssig forståelse af de udfordringer, de nogen gange står overfor”, siger projektmedarbejder Jan Værum, der har været en af de store primusmotorer bag manualen.

Han og Anja Aabenhus har afholdt et kursus i Spanien, hvor 36 skolelærer og undervisere fra de seks lande blev introduceret til undervisningskonceptet. Fra Randers og omegn deltog underviserer og lærere fra Randers Ungdomsskole, Lilleskolen, Vestervangsskolen og UngNorddjurs.

National konference
I sin kommende fase i foråret 2018 skal CHOICE implementeres ude på lokale skoler for de ældste klasser faciliteret af de lærere, der har været på kursus. Efterfølgende inviteres til lokale multiplier events, hvor kollegaer og andre interesserede får tilbudt et 24 timers kursus i CHOICE materialet. CHOICE projektet afsluttes til september 2018 med nationale konferencer i alle seks lande med involvering af eksperter og til udbredelse af projektresultaterne.

For målgruppen er afhængighed af stoffer i Randers nedadgående. Men afhængigheden af internettet og sociale medier er stærkt stigende.

“Og det er et ganske nyt fænomen i vores samfund, som vi endnu ikke kender omfanget eller konsekvenserne af. Allerede nu ser vi dog nogle af de første symptomer som f.eks. mere stress, angst og ensomhed blandt unge og manglende sociale kompetencer, hvilket gør CHOICE projektet yderst relevant”, pointerer Anja Aabenhus.

De internationale samarbejdspartnere i CHOICE projektet er : Wyższa szkoła biznesu i nauk o zdrowiu (WSBINOZ) fra Polen; Euroaccion fra Spanien; TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme, Instituto Comprensivo Perugia, og Liceo Scientifico fra Italien; IVIZ Institute fra Slovenien; EQUAL Ireland fra Irland og Teaterskolen Kastali’a fra Danmark

Projektet er støttet af ERASMUS+ programmet.