Der kommer ikke til at ligge et Nelson Mandela-museum i Randers Kommune. Fonden bag projektet har besluttet at finde en anden placering.

I december afsatte byrådet en halv million kroner til en forundersøgelse af mulighederne for at realisere projektet.

”Der er ikke brugt en krone af de midler, som byrådet har afsat til projektet. Hvad der nu skal ske med de penge, vil byrådet tage stilling til på sit næste møde,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.