I oktober sidste år indledte Regionshospitalet Randers og Norddjurs Kommune et samarbejde om at forebygge genindlæggelser.

Genindlæggelser er generelt et stort problem for både borgere og sundhedsvæsen.

Regionshospitalet Randers modtog i 2016 ca. 6.000 akutte patienter fra Norddjurs Kommune. 727 af disse blev senere genindlagt.

Siden samarbejdet begyndte er 322 borgere fra Norddjurs blevet spurgt, om de ønsker samtale med kommunens visitator under indlæggelsen, heraf har cirka halvdelen takket ja.