Ny klub med nu 20 medlemmer får ny bane

Der sker ting og sager på Langvang – først atletikhal, så krolf-baner og nu et BMX-anlæg til mere end 1.5 mio kroner

Budgetforliget afsatte 1.5 mio til anlægget, og fra folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje er der afsat 120.413 kroner, så i alt har BMX-folket, der i juni fjor etablerede en folkeoplysende forring i Randers, efter grønt lys i byrådet 1.620,413 kr. at gøre godt med.

Kultur- og fritidsforvaltningen påbegynder nu i samarbejde med Randers BMX, der har samlet 20 medlemmer, hvoraf flere er danske og Europa-mestre, etablering af anlægget. Blandt de 20 medlemmer finder man bl.a. de seneste to års Europa-mester Malene Kejlstrup.

Randers BMX vil stå for den daglige vedligeholdelse af banen samt instruktion til brugere i korrekt benyttelse af banen. Banen bliver indhegnet og kan benyttes af godkendte foreninger og institutioner. Driftsudgifterne ligger hos kultur og fritid. Forvaltningen vil sammen med Randers Ungdomsskole undersøge de fremtidige muligheder for banen i Romalt herunder eksempelvis at overdrage den til andre cykelklubber eller helt nedlægge banen.

Udenfor budgettet søges fonde om midler til bl.a. et lysanlæg til banen.

Randers BMX kører p.t. på den nuværende BMX-bane i Romalt, der blev etableret i 2013 i et samarbejde med Randers Ungdomsskole og de frivillige, der nu er organiseret i Randers BMX.

Denne bane vedligeholdes i dag af kultur og fritid i samarbejde med Randers BXM. Randers Ungdomsskole, der har medfinansieret etableringen af banen i 2013, er ligeledes brugere af banen.

Forvaltningen vil sammen med Randers Ungdomsskole undersøge muligheder for banens fremtid eksempelvis et nyt samarbejde med andre cykelklubber eller nedlæggelse af banen.

Banen ved Langvang får målene 90×130 meter og op til ni meter i højden ved startrampen.

Af hensyn til vindforhold placeres banen vest-øst på den gamle ubenyttede grusbane ud mod Mariagervej. Det betyder, at vinterbanen som Randers KFUM fodbold benytter, rykkes helt op mod alléen, hvilket Randers KFUM er helt indforstået med. Banen vil matche de krav, der er til træning og til afholdelse af stævner. For at holde banen i god stand, er det nødvendigt at indhegne den, så den kun kan benyttes af institutioner, foreninger og cykelkørere, der har fået den nødvendige instruktion af Randers BMX.

Den nye bane, der menes at kunne bygges på to måneder, forventes at stå klar allerede i år.