Randers Kommune starter nu en ansøgningsrunde, hvor grundejere med bevaringsværdige huse kan ansøge om støtte til renovering. Det er huse i kommunens landsbyer og i landdistrikterne, som i første omgang får muligheden for et økonomisk tilskud.

Derudover kan man også søge tilskud til forskønnelse af de byrum, som står tilbage efter nedrivning af en forsømt bolig.

Randers Kommune har oprettet et nyt udvalg, som udvælger de projekter, der skal ydes støtte til.

Den igangværende ansøgningsrunde udløber 1. april.