Det og mange andre affaldsrelaterede spørgsmål kan man få svar på i den kommende weekend 17. og 18. februar, hvor Arena Randers igen lukker dørene op for Bolig & Livsstilsmessen. På messen kan man møde nogle af de medarbejdere, der til dagligt har med borgernes affald at gøre i Randers Kommune

Genbrugsbeholderne til metal, glas og plast er begyndt at bugne i Randers Kommune. Kort sagt så er borgerne blevet meget bedre til at sortere fra til genbrug. Så gode, at det kan være svært at få plads til det i genbrugsbeholderen. Derfor arbejdes der på, at genbrugsbeholderne i løbet af 2018 bliver tømt hver tredje uge i stedet for hver fjerde uge, som det er i dag.

Da flere er blevet mere opmærksomme på, at meget af affaldet kan komme i genbrugsbeholderen i stedet for til dyr forbrænding, så dukker der også flere spørgsmål op om, lige præcis hvad der må komme i, og hvor rent det så skal være. Man skal jo ikke bruge en masse varmt vand på ymerbøtten, men den skal alligevel være så ren, at det ikke bliver uhumsk og uhygiejnisk for de medarbejdere, som senere skal stå og sortere ymerbøtter og vindruebakker. På messen kan man få gode tips og råd til, hvordan man bedst og billigst kan tjene både miljøet og sikre sig et lavere affaldsgebyr.

Sorteringen er i fuld gang
Alle enfamiliehuse er nu i fuld gang med at sortere organisk affald fra, og ordningen er så småt i gang med at blive rullet ud i alle etageejendomme i Randers Kommune. Halvdelen af de kommunale institutioner er også kommet i gang. Det at man skal til at forholde sig til en ny affaldsfraktion, madaffaldet, har gjort, at der også er kommet mere fokus på resten af borgernes affald, og rent faktisk er vi blevet så meget bedre til at få smidt hård plastik i genbrugsbeholderen. Så gode at mængden er steget med 50 procent. Det forventes, at det vil stige endnu mere, når også etageejendommene kommer med på den nye ordning.

Randers Kommune skal hvert sjette år udarbejde en affaldsplan for affaldshåndteringen i kommunen. På messen har man mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering og komme med gode idéer, der kan arbejdes videre med.

Find fem fejl
Der er selvfølgelig mulighed for at få svar på alle spørgsmål om sortering, affald og genbrug, og man kan også deltage i konkurrencen “Find 5 fejl” i beholderen til metal, glas og hård plast. Der udtrækkes en vinder både lørdag og søndag.

Det er femte gang, at Affaldskontoret deltager på Randers Messen. Formålet er at komme i kontakt med borgerne.

Både for at borgerne kan få stillet deres nysgerrighed, blive klogere og få svar på deres eventuelle spørgsmål, men mindst lige så meget for at personalet på Affaldskontoret kan blive klogere på borgernes erfaringer med og reaktioner på systemet.