“Vild med dansk” er et integrationsprojekt i Randers. Projektet har fået knap én million fra Poul Due Jensens Fond 

Poul Due Jensens Fond har doneret 800.000 kroner til projekt ’Vild med Dansk’. Et integrationsprojekt, som Poul Jeberg, Underværket, sammen med Dorthe Meyer Andreassen, Randers Bibliotek, har udtænkt.

Projektet har til formål at give flygtninge/indvandrere, med meget lidt eller slet ingen kendskab til dansk, mulighed for at lære sproget via en kreativ undervisning baseret på sang, bevægelse og drama.

At synge et ord, at bevæge sig i sprogets rytme, at koble en stykke drama på et begreb giver en personlig adgang til at forstå et sprog, mener Poul Jeberg og Dorthe Meyer Andreasen: ”Projektdeltagernes forståelse for dansk kultur og Danmark skulle gerne blive bedre via dramaøvelser og den danske sangskat,” lyder det samstemmende fra dem.

Forløbet foregår over syv måneder og består dels af sprogskoleundervisning på Sprogcenter Randers og dels af praktikforløb med kreativ undervisning, der skal motivere til at lære dansk og give sproget liv. Som tovholder og underviser i drama er tilkoblet den lokale teatermand og skuespiller Erik Viinberg. Herudover undervises deltagerne af Karoline Gro Budtz i sang og Bo Gorzelak i art.

Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers´s – Integrationsafdelingen er tætte samarbejds-partnere i projektet. Torben Bugge, leder af Sprogcenter Randers, ser meget frem til samarbejdet, da projektet meget gerne skulle give kursisterne endnu flere muligheder for at blive bedre til dansk.

Laila Jerming Graf, afdelingsleder på Jobcenter Randers, har positive forventninger til den nye form for praktikforløb, hun betegner som et pilotprojekt, der med de gode kræfter bag forhåbentligt kan tilføre området nye, værdifulde erfaringer og løft til at lære sproget og integration:

”Men det vil tiden vise, når vi kommer i gang. Så forventningen er, at kursisterne vil blive bedre til dansk og dermed lettere vil kunne finde et job,” siger Laila Jerming Graf.

Vild med Dansk startede 5. februar med 17 deltagere, der ugentligt modtager sprogundervisning på Sprogcenter Randers og deltager i praktikforløb Vild med Dansk på Underværket.

Vild med Dansk

Et integrationsprojekt skabt af Randers Bibliotek og Underværket i samarbejde med Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers – Integrationsafdelingen.

Fra 5. februar 2018 til 31.august 2018.

Støttet af Poul Due Jensens Fond med kr. 800.000.