Kulturministeren har offentliggjort, at Randers Bibliotek har fået bevilliget tre større projekter. På bundlinjen betyder det en lille million til arbejdet i Randers med at udvikle biblioteksservice

“Bibliotekerne sprudler med nye, spændende ideer til, hvordan man kan engagere folk i hele landet til at få nye læseoplevelser. Det understøtter min ambition om, at bibliotekerne skal være med til at gøre litteratur til en væsentlig kilde til dannelse – for litteraturen kan noget helt særligt. Den kan tale til den enkeltes fantasi, følelse og intellekt, og den er samtidig en del af en fælles kulturarv. I en tid med et stadig større og mere mangfoldigt udvalg af tilbud til os alle, så er folkebibliotekernes rolle med at gøre litteraturen og kulturen levende meget vigtig”, siger kulturministeren i en pressemeddelelse.

Og i Randers er man meget tilfreds.

“Arbejdet med udviklingsprojekter giver Randers-borgerne bedre biblioteker og giver vores medarbejdere mulighed for fagligt at være i front”, fortæller en tilfreds bibliotekschef Lene Byrialsen.

“Projekterne styrker samtidig relationerne til vores samarbejdspartnere, lokalt og nationalt og er med til at udbygge det netværk, som er fundamentalt for vores arbejde”.

Kulturministeriet støtter kun lokale initiativer, når de kan komme biblioteksbrugerne i hele landet til gode. Derfor har Randers-initiativerne også karakter af modeludvikling og forsøg, som senere skal kunne udbredes til andre kommuner.

Strækker sig et år
Et af projekterne drejer sig om at fremme læselyst hos børn, særligt ved brug af faglitteratur. Biblioteket skal her arbejde sammen med Nørrevangsskolen og Korshøjskole og en række andre samarbejdspartnere om at undersøge, om man kan øge læselysten hos børn, hvis man overfører kendte metoder fra skønlitterær læsning i skolen og på biblioteket til faglitteraturen. Projektet arbejder med forløb for både indskoling, mellemtrin og udskoling, men med forskellige greb. For de største børn vil projektet bl.a. udvikle et undervisningsforløb, der undersøger spændingsfeltet mellem fiktion og fakta. Her skal eleverne både arbejde med at producere fiktion med afsæt i indsamling af fakta og lære at faktatjekke fiktionen. Hvis det viser sig, at faglitteraturen kan være en indgang til større læselyst, vil det udfordre faglitteraturens anvendelse i bibliotekernes formidling – til gavn for brugerne.

Et andet af projekterne drejer sig om at lave forsøg med formidling af digitale biblioteksmaterialer i landdistriktet. Her er Erhverv og Udvikling i Randers Kommune partner.

I det tredje af de større projekter er fokus også digitalt. Her handler det om at forbedre det søgeresultat brugeren ser, når de søger i bibliotekets samling på hjemmesiden. Det mest relevante indhold skal præsenteres øverst, ligesom hos Google.

Endelig involverer biblioteket sig i projekter, der handler om en helt ny type kursustilbud og om deling af hjemmesideindhold med andre biblioteker.

Arbejdet med projekterne begynder straks og strækker sig frem til midten af næste år