Flere steder i Østjylland er der fundet rester af sprøjtegiften cloridazon i drikkevandet.

Først i Syddjurs Kommune hvor der blev målt koncentrationer af cloridazon, der var over grænseværdien.

Siden hos Vilstrup Vandværk i Randers Kommune der måtte lukke for tre ud af fire vandboringer efter fund af cloridazon.

Årsagen, til at man ikke tidligere har fundet sprøjtegiften i drikkevandet, er, at man ikke før har testet for det, skriver TV2 ØSTJYLLAND.