Torsdag 22. februar kl. 19 kommer Boi Jensen for 22. år til Randers på Randers Naturcenter. Han vil lære deltagerne at pode gamle sorter inden for pære og æble. Derudover bydes der også på frøbytning i Kulturhuset

Først er der én times teori om podeteknikker, grundstammer og podekviste. Efter kaffen øves det rigtige snit, og herefter podes de træer deltagerne får med hjem.

Boi Jensen har tidligere sammen med skovridderen fra statsskovdistriktet Klosterhede Plantage deltaget i et projekt, hvor de plantede de gamle æbletræssorter i skoven til glæde for vildtet.

De gamle sorter er som regel mere resistente imod sygdomme og indeholder flere sekundære næringsstoffer, som aroma, farvestoffer og forsvarsstoffer. Disse indholdsstoffer er blevet påvist, at de styrker vores immunforsvar.

Interessen og opmærksomheden for de gamle sorter har været stærkt stigende i de sidste 20 år.

Tilmelding til Byøkologisk Forum, 29110073.

Frø i Kulturhuset
Byøkologisk Forum gentager successen med Frø pop up fra sidste år. I år bliver det lørdag 24. februar i den store sal i Kulturhuset. En Frø Popup er et frøbyttemarked, hvor alle kan være med. Man kan bytte sine frø eller få lidt med hjem til at begynde med. På den måde er man med til at beskytte og bevare en stor mangfoldighed.
Der er borde, hvor man kan stå med sine egne frø, eller man kan lægge sine frø med navn, årstal og evt. navn til glæde for andre.

Kirsten og Erik fra Urtegartneriet har bl.a. sponsoreret økologiske og biodynamiske frøposer fra 2017. Der er også frø fra nogle medlemmer i Frøsamlerne. Der er materialer fra Praktisk Økologi og mulighed for at lære at lave egne frøposer og så-potter.
Der vil være forskellige stande, hvor der deles viden og haveglæder. Frøsamlerne har bl.a. deres meget spændende frø af gamle sorter til salg.

Bente fra Plantarum Boghandel har havebøger om bl.a. frø, formering, økologisk havedyrkning, selvforsyning og dyreliv i haven.

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening som udfører naturpleje på et grønt areal på Toldbodgade via kreaturafgræsning vil fortælle om deres arbejde. Nogle af medlemmerne er på skift med til at tilse dyrene hver dag. Dyrevelfærd, økologi, god kødkvalitet og naturpleje er vigtigt for medlemmerne. Derfor bliver Gallowaykvierne skudt på arealet, så de undgår at skulle køres levende til slagteriet.

Byøkologisk Forum står med deres honning og program. De har siden 2013 haft en arbejdsgruppe, der arbejder med ”Den vilde flora ind i Randers by”. Byøkologisk Forum arbejder på at Randers bliver en blomstrende og levende by, hvor borgerne og en mangfoldig natur trives i samhørighed. På Randers Naturcenter har de tilplantet to højbede med den lokale flora, som har været blomsterrige hele sommeren siden 2013, og det samme gælder tre runde blomsterkummer, der har stået på Rådhustorvet i Randers foran rådhuset om sommeren i tre år.

I 2017 fik de fremstillet 10 sekskantede kummer i træ, som stod på busterminalen med blomster, de havde sået. På Århusvej fik de lavet nogle bede, der blev sået med insektplanter. De samarbejder med naturen, og lader den inspirere dem. Biernes celler er sekskantede, og hvis de får mulighed for at udvide blomsterarealet på Århusvej, vil blomsterbedene symbolisere to snoge i græsset. De sætter stor pris på samarbejdet med Randers Naturcenter, flere medarbejdere på materialegården og landskabsarkitekt Martin Tranholm.

Frø pop up er fra kl. 10 – 14 og alle er velkomne