På børneområdet i Randers Kommune forventes de kommende år en øget efterspørgsel efter pladser til de 0-2 årige, som er større end den nuværende kapacitet.

Børne- og familieudvalget har derfor godkendt, at der på kort sigt – og det vil sige her i første halvår af 2018 oprettes 35 ekstra vuggestuepladser, og at 38 børnehavepladser nedlægges.

Der planlægges oprettelse af i alt 150 ekstra vuggestuepladser over de kommende to år, men det er alligevel ikke nok.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der fremadrettet afsættes anlægsmidler til til-, om- og nybygning af daginstitutioner.