Der er en lang række punkter på dagsordenen, når Randers Byråd mødes i eftermiddag.

Her vil politikerne blandt andet få en status på den såkaldte whistleblowerordning, som blev indført i marts 2014.

Der skal tages stilling til en tilpasning af Randers Kommunes organisation, og de 31 politikere ventes også at godkende et svar til Ankestyrelsen i forbindelse med den samarbejdsaftale, der er indgået om madproduktion mellem Randers og Norddjurs Kommuner.

Baggrunden er, at Det Danske Madhus har anmodet Ankestyrelsen om en udtalelse om lovligheden af aftalen.