Korsang som vejen til bedre vejrtrækning er tidens helt store tendens.  Overalt i landet oprettes kor, der har det primære formål at fungere som gymnastik for deltagernes lunger. Nu er fænomenet også kommet til Randers

Uanset om det er KOL, astma eller noget andet, der er årsagen til at man har behov for at forbedre sin vejrtrækning, så har korsang vist sig at være en både effektiv og fornøjelig måde at gøre noget ved det. Flere undersøgelser tyder på, at sangtræning kan øge iltoptaget med op til 30-35 procent.

Fra begyndelsen af marts kommer der så et tilsvarende tilbud i Randers.

Det er DOF Randers, der i tæt samarbejde med Lungeforeningen står bag initiativet, og Lungekoret vil mødes hver tirsdag kl. 10:30 i Rosenvænget. Første gang er tirsdag d.6. marts, og her er dørene åbne for alle, der har lyst til at se, om lungekoret er noget for dem. Ægtefæller eller andre pårørende, der ikke selv vil deltage, men bare have et indtryk af koret, er også meget velkomne denne dag. Arrangørerne gør meget ud af at understrege, at det absolut ikke kræver nogen forudsætninger at deltage i koret.

Positiv opbakning
”Korets formål er først og fremmest at forbedre deltagernes velbefindende. Ja jeg vil gå så vidt som til at tale om livskvalitet”, siger projektleder Rune Riismøller.

”Når man synger sammen med andre får man ikke blot motion for lungerne, man får også en hel vifte af positive oplevelser. Uden at have videnskabeligt belæg for det, er jeg overbevist om at den kombination styrker effekten af selve det at synge.”

Han tilføjer, at det har været en fornøjelse og en stor positiv overraskelse at mærke den opbakning, der er omkring initiativet fra forskellig side.

”Randers Kommune har udvist en helt utrolig velvilje, både med hensyn til at finde den bedst mulige løsning med lokale til koret og med at sprede budskabet gennem sundhedscentret og forskellige netværk. Når dertil lægges den indsats, Lungeforeningen har gjort for at dette her skulle blive til virkelighed og den støtte initiativet har fået fra Region Midtjyllands kulturpulje, så kan vi vist ikke bede om bedre startvilkår. Nu er det så op til os at leve op til den tillid og de forventninger, der hviler på os.”

Landsdækkende aftale
Den daglige ledelse af koret er lagt i hænderne på Gertrud Lei, der ud over at være uddannet operasanger allerede står i spidsen for et tilsvarende lungekor i Viborg. Gertrud bor selv i Randers, og er begejstret ved udsigten til at kunne bringe sine erfaringer i spil over for en lokal målgruppe. ”Vi har fokus på krop og åndedræt og synger os glade. Sangene vælger vi i fællesskab, og der er plads til alle slags stemmer. Vi er et “koncert-frit” kor, der knokler, griner, synger og hygger for vores egen skyld. Jeg glæder mig til at se rigtig mange nysgerrige 6. marts”, siger Gertrud Lei.

En del af baggrunden for, at der nu startes et lungekor i Randers, er en landsdækkende samarbejdsaftale mellem Lungeforeningen og Dansk Oplysnings Forbund (DOF).

Heidi Hoelgård Sunesen er frivilligkonsulent i Lungeforeningen, og har været organisationens tovholder på at få det overordnede samarbejde udmøntet lokalt. Hun bekræfter, at støtten og opbakningen fra region og kommune har gjort sit til, at vejen fra ide til virkelighed har været kortere i Randers end mange andre steder:

”Det er klart at den projektbevilling, vi har fået fra Region Midtjyllands kulturpulje, har haft stor betydning for hele forberedelsen. Samtidig er vi overalt, både lokalt og blandt regionens medarbejdere blevet mødt med et oprigtigt ønske om at være medspillere i at få det til at blive en succes. Nu ser jeg og hele Lungeforeningen frem til, at koret bliver et varigt tilbud til alle med lungeproblemer i Randers og omegn.”