Randers Byråd bevilgede i går godt fem millioner kroner til at forbedre trafiksikkerheden flere steder i kommunen.

I Assentoft har byrådet afsat 3.8 millioner kroner til at forlænge Skovvangsvej, så trafikken kan blive afviklet bedre i bydelen. Vejen vil blive forlænget med cykelsti i begge retninger mod syd, og den får forbindelse til Gl. Grenåvej ved Drastrup for på den måde at lette belastningen på de øvrige veje i området.

Netop i Drastrup er der afsat penge til ny gadebelysning og det samme er tilfældet i Kousted