Togtrafikken i Østjylland vil blive ramt, hvis det ender med en konflikt den fjerde april.

HK Stat har nemlig sendt varsel til Banedanmark om, at man har besluttet at strejke på en række lokationer.

Det gælder blandt andet Trafikstyring Aarhus, Skanderborg og Langå kommandopost.

Der er tale om Trafikledere, hvilket vil betyde, at der komme til at mangle personale til at sikre en sikker signalgivning til togene.

Det vil blandt andet ramme togtrafikken mellem København og Aalborg.