I juni sidste år besluttede Randers Byråd midlertidigt at stoppe processen med den omstridte nedklassificering af kommuneveje til private fællesveje med henblik på yderligere belysning af sagen.

I dette forår ventes der vedtaget en revideret vejlov, som har til formål at sikre borgernes retsstilling i

forbindelse med netop nedklassificeringer.

På den baggrund har Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg netop besluttet at processen fortsat er standset, indtil konsekvenserne af den reviderede vejlov er klar.