I en dugfrisk byrådssag udtaler Kulturhusets tre kultur-institutioner følgende omkring midtbyens detailhandel:” i en tid hvor en gammel stærk magnet, byens detailhandel, til stadighed taber højde”.

Modsat altid liberale Claus Omann (V), og flertallet af Udviklingsudvalgets medlemmer, har kulturinstitutionernes ledere set skriften på væggen. Midtbyen bløder og har brug for byrådets absolutte opmærksomhed; og det hurtigt og med tiltag der virker.
Derfor foreslår Radikale Venstre, at udbygningsstaksten Paderup skal mindskes mærkbart. Nedsættes til maks. 3000 m2 i de næste 7-8 år. Dette nødvendige tiltag skal også ses som følge af Bilkas komme.

Aarhus` og Aalborg har fine midtbystrøg, og grundet byernes størrelse vil disse altid overleve –  det samme kan vi desværre ikke postulere om vores midtbystrøg.
Mister handelsbyen Randers vores butiksstrøg i midtbyen, da forringes handelsbyen Randers` konkurrenceevne overfor Aarhus og Aalborg; og det er uopretteligt. Ydermere vil det være en særdeles skidt udvikling for prestigeprojektet Byen til Vandet og dets fremtidsudsigt.

Derfor. Lad os begynde med at styrke og fremtidssikre midtbyen før butiks-båndene løsnes ude i Paderup. I de næste to år vil Radikale bruge 15 millioner kroner på udvikle den eksisterende midtby, ligesom vi bifalder, at dele af rutebilstationens arealer hurtigt ændres til et nyt midtby-butiksknudepunkt sammen med Dytmærsken-området.
Radikale Venstre håber, at byrådets flertal (anført af socialdemokraterne) på det førstkommende byrådsmøde vil være med til at give midtbyen den påkrævede håndsrækning, som Radikale nu foreslår. Vi håber tillige, at byrådsflertallet stemmer for at droppe Udviklingsudvalgets beslutning om nye discountbutikker i Nordbyen, samt tilladelsen til en større udvidelse af Føtex Nord også fejes af bordet.

Radikales opfordringer handler også om, at der ikke bliver for langt mellem detailbutikkerne i Nordbyen, plus der også i fremtiden er butiksliv i Øster Tørslev, Gjerlev, Harridslev, Spentrup, Gassum, Asferg og for den sags skyld Langå (som jo har udvalgsvarebutikker!).

Nb. Der mangler absolut ikke discountbutikker i vores kommune, og vi er nogle der mindes socialdemokraten Torben Hansen i kommunevalgkampen italesatte, at han går ind for nærhed.
Det vil være passende, om hr. Hansen og co. viser troværdighed og lever op til løftet om nærhed – ved byrådsmødet mandag 8 dage!

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre