Flere fartdæmpere og “kys og kør” pladser skal i fremtiden gøre skolevejene mere sikre for eleverne på Søndermarkskolen og Munkholmskolen i Randers. Derudover kan borgerne i Assentoft glæde sig til en større aflastning af vejnettet

Byrådet i Randers Kommune bevilligede 26. februar penge til en række projekter, der skal øge trafiksikkerheden også for skoleeleverne.

På Vorup Kirkevej ved Søndermarkskolen skal hævede flader på vejen sænke hastigheden for den kørende trafik.  Ved Munkholmskolen bliver et busstoppested flyttet. Der etableres i stedet en “kys og kør” plads i den eksisterende buslomme for at forbedre trafikafviklingen ved skolen om morgenen:

”Randers Kommune har stor fokus på at gøre skolevejene mere sikre. Derfor har kommunen været i dialog med skolerne for at finde trafikløsninger, der skal minimere risikoen for, at der sker ulykker, når eleverne går og cykler til og fra undervisning,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Øget fremkommelighed i Assentoft
For at aflaste det eksisterende vejnet i Assentoft og skabe en mere direkte forbindelse til omfartsvejen forlænges Skovvangsvej til Gl. Grenåvej i Drastrup. Den nye vejstrækning får en cykelsti i begge sider af vejen. Derudover bliver det mere sikkert for cyklister og gående at færdes på Skolevejen i Drastrup, når der kommer ny gadebelysning:
”Assentoft er en by i rivende udvikling med nye boligområder. Det kræver selvfølgelig, at kommunen etablerer nye veje og cykelstier, så beboere i alle aldre hurtigt, nemt og sikkert kan komme rundt i deres nærmiljø,” siger Frank Nørgaard.

Udover gadebelysning i Drastrup er der også afsat penge til gadebelysning i Kousted.