Randers Kunstmuseum sætter i perioden 16. marts til 2. april fokus på, hvordan troen kommer til syne i kunsten og finder værker frem, der belyser sammenspillet mellem Kunst og tro

I forbindelse med at Randers Kunstmuseum stiller skarpt på forholdet mellem kunst og tro, inviterer museet til fernisering fredag 16. marts kl. 15.  Der vil være mulighed for at få en øl eller sodavand samt få en introduktion til temaet og de udstillede værker.

Kunst og tro har altid været nært beslægtede. Lige fra forestillingen om kunstneren, der sidder foran sit uspolerede lærred og venter på, at den guddommelige inspiration atter måtte indfinde sig. Museet udstiller alt lige fra skitser af altertavler til mere religiøst søgende værker.

Udstillingen Kunst og tro er den sidste temaudstilling ud af i alt fire. Temaudstillingerne giver rig mulighed for at opleve værker fra museets samling i en ny kontekst samt værker, der normalt ikke er at finde i museets udstillingssale og dermed opleve dem i en anden – og tværfaglig kontekst. I relation hertil afholdes en alternativ gudstjeneste i kunstens hus.

Der er fri entré til udstillingen.

Alternativ Gudstjeneste
Som en del af sidste og fjerde temaudstilling, Kunst og tro, afholder Randers Kunstmuseum i samarbejde med sognepræst, Thomas Larsen fra Sct. Mortens Kirke, alternativ gudstjeneste palmesøndag 25. marts kl. 13.30. Arrangementet afsluttes med fælles dialog, kaffe og kage.