14 danske fødesteder er udtaget til lockout - blandt andet i Randers.
 
 Der var ellers enighed mellem regionerne og Jordemoderforeningen om, at fødende ikke må komme i klemme i tilfælde af en konflikt. 
 
 Men i går modtog jordemødre på 14 fødesteder, blandt andet i Randers, et lockout-varsel.
 
 Der er endnu ikke forhandlet et nødberedskab på plads, som kan sikre, at fødeafdelingerne kan fungere under en konflikt.