Randers Friplejehjem har nu financieringen på plads og alle tilladelser er i hus

“Randers Friplejehjem har nu fået hele financieringen på plads til byggeriet af Randers Friplejehjem på grunden Store Bjørn i Helsted. I bestyrelsen er vi rigtig glade for, at financieringen af byggeriet af friplejehjemmet til ca. kr. 46 mil, nu er på plads”, oplyser formanden for Randers Friplejehjem Flemming Østergaard.

Videre oplyser Flemming Østergaard, at: “Boligministeriet har meddelt os den endelige andel i boligkvoten. Lån hos kreditforening og Vækstfonden er sikret. Byggekredit hos Sparekassen Kronjylland er i hus. Grunden er købt af Randers kommune og Randers Museum har lavet prøvegravning og givet grøn lys for, at der kan bygges på grunden.

Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem i Vejle, som skal løse den administrative opgave, så leder og personale kan koncentrer sig om pleje og omsorg.

Friplejehjemmet til de 24 beboere, får sit eget køkken hvor maden vil blive tilberedt fra bunden af. Der vil blive anlagt en park omkring friplejehjemmet.

“Projektfasen har gået godt og effektivt, men bestyrelsen og støtteforeningen har også arbejdet meget målrettet på projektet hele tiden, siden start i marts 2017”, fortæller Flemming Østergaard. Han tilføjer at: “I april måned i år forventer vi, at vi kan udbyde hele projektet med byggeriet af friplejehjemmet i licitation, som en totalentreprise. Vi forventer, at vi kan tage det første spadestik til byggeriet af friplejehjemmet i august/september, fortæller Flemming Østergaard.

Den selvejende institution Randers FriplejeHjem blev stiftet  6. marts 2017.