Randers Byråd valgte på sit møde i går at sende en række mulige initiativer til en bedre trafikafvikling i Randers Midtby i høring.

Et notat omtaler en række principper for, hvordan trafikudfordringerne kan håndteres i fremtiden.

Principperne omhandler blandt andet, hvordan biltrafikken kan reguleres ved at lukke Torvegade mellem ”Sløjfen” og Kirkegade.

Når notatet har været i høringt udarbejdes et regulativ, der så igen skal til politisk behandling, inden principperne kan træde i kraft.