Der er behov for at styrke tilbuddene til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Randers Kommune

Derfor skal der oprettes yderligere 600 pladser til denne gruppe ledige, der ikke umiddelbar kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

I tilbuddet, der har fået navnet “Parat til job”, skal der arbejdes med blandt andet social færdighedstræning, dansk arbejdskultur, økonomisk rådgivning og motivation til behandling, hvis deltagerne har et misbrug.

Målet er at få de ledige hurtigere helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet.