”Vi tager dommen til efterretning her i forvaltningen og sætter sagen på det kommende byrådsmøde,”.

Sådan siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, efter at Randers Kommune i går fik rettens ord for, at den omkonstituering, der fandt sted i sommeren 2015, og som fratog tre byrådsmedlemmer deres formandsposter, var ugyldig.

Der kommer en sag på byrådsmødet den 23. april for at afklare, om Randers Kommune skal søge tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at anke sagen.