Randers Bibliotek er med i Forskningens Døgn. Mandag 23. april kl. 16 holder ph.d. studerende Malene Kubstrup Nelausen foredrag

Alle borgere med interesse i ADHD er velkomne til foredrag i Kulturhusets Sal. Forskeren Malene Kubstrup Nelausen vil fortælle om følgende:
Hvordan tager skolelivet sig ud for elever, der er diagnosticerede med ADHD? Hvad betyder det at have en diagnose, som mange opfatter som uforenelig med skolens idealer om at sidde stille, være stille og lære? Og hvilke muligheder har man for at blive elev og klassekammerat, når man samtidig har ADHD-diagnosen med sig?
I oplægget giver ph.d.-studerende Malene Kubstrup Nelausen et indblik i elevernes version af, hvordan skolelivet ser ud, når man går i skole med ADHD: hvordan alt fra skoleskift til lektielæsning kan være både godt og skidt og svært og nemt. Om hvordan forhandlinger om det at være elev og om det at være normal tager sig ud for en særligt markeret gruppe.
Publikum får blik for, at de selvfølgeligheder vi har i forhold til elever med ADHD, ikke er så selvfølgelige endda – og endda kan ses på mange andre måder.

Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding på www.randersbib.dk eller på Randers Bibliotek.