Søndag 22. april er der dømt forårsrengøring af natur, grøftekanter, stier og veje, når Naturfredningsforeningen afholder den årlige indsamlingsdag af henkastet affald i hele landet

Foreningens lokale afdeling i Randers opfordrer alle borgere i kommunen til at bruge et par søndagstimer med at fjerne dåser, cigaretpakker og papir, der flyder i deres nærområde.

“De årlige indsamlinger øger folks opmærksomhed på alt det affald, der ligger rundt omkring, og som forarger og bekymrer folk. Det kan vi gøre noget ved i fællesskab. Derfor håber jeg, at mange vil tilmelde sig indsamlingen i Randers Kommune,” siger Christian Halgreen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Randers.

Flere samler affald i hverdagen
Christian Halgreen har organiseret mange affaldsindsamlinger i Randers Kommune. Han er meget tilfreds med, at indsamlingerne har en langsigtet effekt:

“Selvom kampagnen kun ruller i en afgrænset periode, så har den årlige gentagelse alligevel en virkning. Jeg ser flere og flere borgere, der enten går eller cykler rundt og samler affald. Det sender et synligt signal til alle borgere, at det ikke er i orden, at man smider sit affald andre steder end i den nærmeste affaldsspand,” siger Christian Halgreen.

Børn opdrager forældre
Ifølge Christian Halgreen er der de senere år kommet flere og flere tilmeldinger til affaldsindsamlingen fra skoler og institutioner i Randers Kommune
“Det er meget positivt, at der er så god opbakning til affaldsindsamlingen fra skoler og institutioner Det giver skolerne anledning til at få en snak med børnene om problemet med affald. Børn har ofte en opdragende effekt på deres forældre, så det er en positiv spiral, som skolerne er med til at rulle i gang,” siger Christian Halgreen.

Randers Kommune bakker op om affaldsdagen

Randers Kommune støtter indsamlingen den 22. april ved at hente det affald, som de forskellige indsamlingsarrangementer har indsamlet i by- og naturområder:

“Det er oplagt, at Randers Kommune støtter indsamlingen. Arrangementet ligger fint i tråd med kommunens affaldsprojekt Ren Randers, der via kampagner og iøjnefaldende affaldstiltag sætter fokus på, at det ikke er i orden at smide sit affald i det offentlige rum,” siger Frank Nørgaard.

Fakta
Søndag 22. april afholder Danmarks Naturfredningsforening en årlig affaldsindsamling i naturen, ved strandene og i bynære områder

Har du lyst til at deltage i indsamlingen i Randers Kommune søndag 22. april, kan du via hjemmesiden www.affaldsindsamlingen.dk oprette dig som indsamler eller deltage i en indsamling.

Randers Kommune bakker op om affaldsindsamlingen søndag 22. april ved at indsamle det affald, som borgerne har samlet. Via appen “Gi et praj” under kategori, Renholdelse på offentlig areal, under Element- Affald, under Emne- Andet, kan man tage et billede af affaldet og evt. skrive en kort tekst. Så vil det indsamlede affald blive hentet mandag 23. april.

Alle genbrugspladser i Randers Kommune er åbne på affaldsdagen