Økonomiudvalget skulle i går tage stilling til, om Randers Kommune skal anke dommen i sagen om omkonstitueringen af byrådet i sommeren 2015.

Retten i Randers har afgjort, at omkonstitueringen, der kostede tre politikere deres formandsposter, var ugyldig.

Økonomiudvalget indstiller, at Randers Kommune ikke anker sagen med 5 stemmer for og 4 imod.

Imod stemte Louise Høeg, Christian Brøns, Anders Buhl-Christensen og Frank Nørgaard.

Bjarne Overmark blev erklæret inhabil i sagen.