Forvaltningen i Randers Kommune ser gerne at et lille bosted i Randers med kun to beboere bliver lukket.

Det er et botilbud for autismespektrumsforstyrede på Garnisonsvej.

Kommunen har bedt Socialtilsyn Midt om at vurdere en forsat anvendelse af Garnisonsvej, hvilket har afstedkommet tre påbud. Forvaltningens bud på en løsning i forhold til påbuddene vil koste 1,4 mio. kr. pr. år i driftsudgifter.

Så nu indstilles det at kommunen ikke følger påbuddene, men imødeser en forhandling om hvordan tilbuddet kan lukkes.