De intelligente skraldespande i centrum af Randers har fået påmonteret pantholdere. Her kan borgerne stille deres tomme dåser og flasker til flaskesamlere

De nye pantholdere på de intelligente skraldespande i Randers bymidte skal i fremtiden gøre det lettere for borgerne at være med at til at holde byen ren og give deres pant videre: 

“De nye pantholdere løser flere problemer. De søger for, at flasker og dåser bliver genbrugt i stedet for at ende i forbrændingen. Desuden giver de borgerne mulighed for at komme af med deres flasker på en let og hensigtsmæssig måde samtidig med, at borgerne giver panten videre til deres medborgere,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

 

Lukkede skraldespande

I 2017 fjernede Randers Kommune 130 affaldsspande i Randers midtby og erstattede dem med 30 intelligente skraldespande. Spandene giver selv besked, når de skal tømmes, affaldet presses sammen via solceller, og spandene taler, når de modtager affald. Derudover er spandene lukkede i modsætning til mange andre affaldsspande: 

“Vi er meget tilfredse med, at affaldsspandene er lukkede. Det betyder blandt andet, at fuglene ikke længere kan sprede affaldet, hvilket var et stort problem tidligere. Til gengæld kan flaskesamlere ikke længere få fat i flasker og dåser i affaldsspandene, som de sælger videre i pantsystemet. Det gør vi nu noget ved med de nye pantholdere,” siger Frank Nørgaard.