Hjemmeværnskompagni Hvidsten nedlægger krans ved Hvidsten Mindelund på fredag 4. maj i anledningen af 73 året for Danmarks Befrielse

 

Hjemmeværnet markerer og festligholder befrielsen med kransenedlæggelse og mindehøjtideligheder over hele landet.

Kompagnichef, kaptajn Finn Bødtker fortæller om kompagniet:

”Hjemmeværnskompagni Hvidsten, der dækker Randers kommune, er en moderne hærhjemmeværnsenhed, som uddanner sig til at løse hærhjemmeværnets kerneopgaver inden for bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund. Kompagniet er hjemmehørende i lokaler på Randers Kaserne. Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Vi bærer dog vores historie med os gennem vores medlemmer og gennem vort navn. Hjemmeværnskompagni Hvidsten har medlemmer, som har været med i mange af hjemmeværnets 69 år, og vi finder det naturligt at markere befrielsesaftenen ved at nedlægge en krans ved mindestenen for Hvidstengruppens henrettede medlemmer samt ved at deltage i mindehøjtideligheder i vort område. ”

 

Kranse og buketter

Hjemmeværnskompagni Hvidsten markerer befrielsesaftenen med kransenedlæggelse i Hvidsten Mindelund i Hvidsten kl. 19.30. Her vil Hjemmeværnskompagniet sammen med Flyvehjemmeværnseskadrille 265 Hvidsten, Hjemmeværnskompagni Mariager Fjord samt Danmarks Veteraner Kronjylland med fanekommando og fakkelvagt.

Kransen vil blive nedlagt af kompagnichef kaptajn Finn Bødtker, som også vil holde en kort mindetale. Alle interesserede er velkomne til at overvære nedlæggelsen.

Endvidere deltager Hjemmeværnskompagni Hvidsten i Mindehøjtidelighed ved Mindelunden, Skæring Hede kl. 19.00 også på fredag 4. maj.

Mindehøjtideligheden er arrangeret af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger med deltagelse af en lang række faner samt Marinehjemmeværnets Musikkorps.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i mindehøjtideligheden.

Samme tid – kl. 19.00 er der Mindehøjtidelighed ved Flemming Junckers Mindesten, Overgaard Gods. Den er arrangeret af De Samvirkende Soldaterforeninger for Randers og omegn.

Der vil være kransenedlæggelse af Hjemmeværnskompagni Hvidsten samt musik, fællessang og tale af Jørgen la Cour-Harbo, der er født og opvokset på Overgaard Gods. Mariagerfjords Kammerkor medvirker. Aftenen slutter med kaffebord i Tårnsalen på Overgaard Gods.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i mindehøjtideligheden.

Desuden er der på fredag kranse og blomsternedlæggelse på Nordre Kirkegaard i Randers kl. 14.00. Sammen med ’Foreningen for bevarelse af Gestapofangers minde’ nedlægger Hjemmeværnskompagni Hvidsten en krans for faldne frihedskæmpere og en buket for omkomne i tyske koncentrationslejre.

Der er også blomsternedlæggelse ved Frihedsmonumentet på Skovbakken kl. 15.00.

Frihedsmonumentet er rejst i 1949 for at ære de frihedskæmpere fra Randers Amt, der døde under 2. verdenskrig. Medlemmer af Hjemmeværnskompagni Hvidsten lægger en mindebuket.

Der er også blomsternedlæggelse ved Mindekorset, Kristrup Engvej kl. 17.00.

Mindekorset er rejst for Carlo Randrup Thomsen, der mistede livet efter en træfning mellem besættelsesmagten og danske frihedskæmpere 16. april 1945.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i blomsternedlæggelserne.