Randers Kommune er i gang med at etablere nye stier, der skal øge sikkerheden og fremkommeligheden for kommunens cyklister.

Det har blandt andet resulteret i bedre cykelforhold på Enghøj Allé i Helsted.

Her er eksisterende gang- og cykelstier blevet forlænget på en strækning af vejen.

Også i Harridslev kan cyklisterne rulle mere sikkert af sted på en nyetableret fællesti til gående og cyklister på Udbyhøjvej.

 Og i Langå er man i gang med at færdiggøre en cykelsti i skovstykket langs Skovlystvej.